True


Бид байгаль орчинд ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй тулд зорьж ажиллана. Бид нөөц материал, түүхий эдийн хэрэглээгээ илүү үр дүнтэй болгож, хог хаягдлаас сэргийлэх эсвэл ямагт багасгах бодлого баримтална. Байгал орчны бодлогын хүрээнд бид:


  • Манай үйл ажиллагаа явуулж буй орны байгальд, хүрээлэн буй орчинд, мөн манай ажилчдад манай үйл ажиллагааны үзүүлэх сөрөг нөлөөнүүдийг илрүүлж, шинжилж, арга хэмжээ авч ажиллана. 

  • Гадаадын болон дотоодын хамрах хууль эрх зүйн орчинд нийцэж ажиллана. 

  • Манай үйл ажиллагаанаас болж байгаль орчин ямар нэгэн сөрөг нөлөө гарсан бол алдааг илрүүлж яасан ч дахин давтагдуулахгүйн төлөө ажиллана.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.