True

   

Үйл ажиллагааныхаа бүх хэсгийг байнга сайжруулна. Үүнийг хийхийн тулд бид байгууллагадаа үргүй зардалгүй үйлдвэрлэлийн менежментийн процессыг нэвтрүүлнэ. Өөрсдийн сайжруулалтыг  хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, хугацаандаа амжаагүй ажил, ажилчдын сэтгэл ханамж, болон хаягдлын хэмжээг хэмжиж тодорхойлно.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.