True


Анун компани нь өөрсдийн ажилчдын аюулгүй байдлыг ямагт тэргүүнд тавьж ажиллана. Эрүүл мэнд болон аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөтэй алдаануудыг дахиж хэзээ ч давтахгүй төлөө ажилладаг соёлыг бие болгоно. Ажилчдын дунд өдөр тутмын аюулгүй байдлын хэвшлийг бие болгохын тулд ажлын байрны аюулгүй байдал болон эрсдэлийн үнэлгээг тогтмол хугацааны давтамжтайгаар хийж, ажлын байран дахь аюултай нөхцөлүүдийг байхгүй болгоно.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.